* DANE  KONTAKTOWEINFORMACJE REGULAMINOWE  *  OBSADA SĘDZIOWSKA  *
* KLASY * TYTUŁY I WYRÓŻNIENIA  * NAGRODY  *  WYNIKI POPRZEDNICH WYSTAW *
* OPŁATY  *  OPŁATY W DNIU WYSTAWY  *  OPŁATY ZA REKLAMĘ  * NUMER KONTA  *

>>wyniki finałów << plik pdf>> Program wystawy, plan sędziowania i spis wystawców << plik pdf.


 
        Zapraszamy na wydarzenie :
   
___________________________________            

GMINA ŚWIERKLANIEC

  
  Związek Kynologiczny w Polsce Oddział Chorzów
Zaprasza na
  
XIII  KRAJOWĄ WYSTAWĘ PSÓW RASY GOLDEN RETRIEVER
pod patronatem wójta gminy Świerklaniec Pana Marka Cyla
Będzie nam miło gościć Państwa wraz z psami na naszej wystawie,
która odbędzie się
05.05.2018 sobota

 na terenie Parku w Świerklańcu, ul.Parkowa 30
Zobacz w Zumi »   ___________________________________

ZGŁOSZENIA:
zakończyliśmy przyjmowanie


_____________________________________


DANE  KONTAKTOWE:

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział Chorzów
ul. Powstańców 41; 41-500 Chorzów
tel/fax +48 322410830
e-mail: biuro@zkwp-chorzow.net
________________________________________
OPŁATY:

 Jeżeli zgłoszony(a)  pies/suka uczestniczył(a) w min.
 2 chorzowskich wystawach goldenów
opłata wynosi o 10 zł mniej ( nie dotyczy klasy weteranów i interchampionów z PKR )

członkowie oddziału Chorzow wnosza oplaty pomniejszone o 10 PLN niezaleznie od klasy


- za pierwszego psa ( z katalogiem ) 100 zł
- za drugiego i trzeciego 90 zł
- za czwartego i następne 40 zł
- klasa młodszych szczeniąt i szczeniąt 40 zł
- interchampiony ( tylko z PKR ) 20 zł
- klasa weteranów 20 zł
- psy członków honorowych ZKwP 1zł
konkurencje dodatkowe 10 zł

Foreign exhibitors :

1st. dog - 30 euro
2nd and 3rd - 25 euro
4th and next - 15 euro
minor puppy, puppy - 15 euro
veterans - 5 euro
additional competitions - 5 euro
   
________________________________________
OPŁATY W DNIU WYSTAWY:
 
- każdy dorosły bez względu na ilość zgłoszonych psów - 130 zł
- szczenięta i młodsze szczenięta, weterany, interchampiony - 70 zł
Zgodnie z Regulaminem Wystaw Psów Rasowych za psa,
 który nie został doprowadzony do oceny należy również uiścić opłatę

 
________________________________________
OPŁATY ZA REKLAMĘ W KATALOGU:
 
hodowlana 1 strona (A5) - 100 zł
inne - 140 zł
________________________________________
OPŁATY PROSIMY KIEROWAĆ NA KONTO:
Bank Śląski O/Chorzów 74 1050 1243 1000 0010 0000 2764
Nr rachunku IBAN: PL 74105012431000001000002764
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW
 
________________________________________
INFORMACJE REGULAMINOWE :
1). Na wystawę mogą być zgłaszane psy zgodnie z regulaminem Wystaw Psów Rasowych Związku Kynologicznego w Polsce.
Zarząd Główny ZKwP przypomina o bezwzględnym przestrzeganiu Regulaminu Wystaw Psów Rasowych w zakresie obowiązku podawania przez wystawców numeru rodowodu PKR lub KW dla psów zgłaszanych do klasy pośredniej lub otwartej (pkt II, ppkt 4 a Regulaminu Wystaw).
2). Do każdego dorosłego zgłoszenia należy dołączyć kopię rodowodu.
3). Adnotacja "w przygotowaniu" możliwa jest wyłącznie dla psów zgłaszanych do klasy młodszych szczeniąt, szczeniąt lub młodzieży.
4). Psy/suki w klasach: młodszych szczeniąt i szczeniąt, importowane do Polski, mogą być przyjmowane na wystawy na podstawie oryginalnego numeru rodowodu eksportowego, wystawionego przez organizacje kynologiczne uznane przez FCI przed jego nostryfikacją lecz po rejestracji oddziałowej.
5). Jednocześnie przypominamy, że dla wszystkich psów stanowiących własność i współwłasność członków ZKwP wymagane jest podanie numeru rejestracyjnego psa/suki w oddziale ZKwP.
 
________________________________________
OBSADA SĘDZIOWSKA:
( Obsada sędziowska może ulec zmianie z powodów niezależnych od organizatorów)
 
Lyn Anderson ( Linchael )
- Wielka Brytania - psy
 
Joan Grimmett ( Haydene - www.haydene.com  ) - Wielka Brytania - suki
 
....................................................................

Zapraszamy również na  organizowaną  przez nasz oddział
w dniu 01.09.2018

58 Krajową Wystawę Psów Rasowych

 >>> INFORMACJE NIEBAWEM <<<

a także na
Krajową Wystawę Terierów i Czarnego Teriera Roisyjskiego
( Memoriał im. Andrzeja Jaworskiego w dniu 02.09.2018)


 >>> INFORMACJE NIEBAWEM <<<


_______________________________________
MOŻECIE PAŃSTWO WYBRAĆ JEDNĄ Z NASTĘPUJĄCYCH KLAS
Młodszych szczeniąt - wiek od 4 do 6 miesięcy
Szczeniąt – wiek od 6 do 9 miesięcy
Młodzieży – wiek od 9 do 18 miesięcy
Pośrednia – wiek od 15 do 24 miesięcy
Otwarta – wiek powyżej 15 miesięcy
Użytkowa – wiek powyżej 15 miesięcy (wymagane odpowiednie certyfikaty )
Championów - dla psów z tytułem championa międzynarodowego lub krajowego ( wymagana kopia )
Weteranów – wiek dla psów i suk powyżej 8 lat
UWAGA: decydujący dla wyboru klasy jest wiek w dniu wystawy
( Regulamin Wystaw Psów Rasowych ZKwP - Zasady organizacji wystaw, pkt.6 )

 
________________________________________
POZWÓLMY NASZYM PSOM UBIEGAĆ SIĘ O NASTĘPUJĄCE TYTUŁY I WYRÓŻNIENIA:
Wniosek na Championa Polski ( CWC ) 
Zwycięzca Młodzieży Chorzów 2018
Najlepszy Junior w Rasie  Chorzów 2018
Najlepszy Dorosły Pies/Suka w Rasie Chorzów 2018
Zwycięzca Rasy ( BOB )  Chorzów 2018
Zwycięzca Płci Przeciwnej ( BOS ) Chorzów 2018
a także
Najlepsze Młodsze Szczenię Chorzów 2018
Najlepsze Szczenię Wystawy  Chorzów 2018
Najlepszy Junior Wystawy  Chorzów 2018
Najlepszy Pies Użytkowy  Chorzów 2018
Najlepszy Weteran  Chorzów 2018

Najlepsza Głowa Chorzów 2018
Najlepszy Ruch Chorzów 2018

oraz dodatkowo
Najlepsza Para Chorzów 2018 ( para: pies i suka będące własnością jednego właściciela )
Najlepsza Grupa Hodowlana Chorzów 2018 (Grupa hodowlana ( najlepsza hodowla ): min. 3 egzemplarze a max. 5 z min. z tym samym przydomkiem)
Najlepszy Reproduktor Chorzów 2018 ( Najlepszy reproduktor: reproduktor z potomstwem, min. 3 egzemplarze a max. 5 z min. 2 skojarzeń )
Najlepsza Suka Hodowlana Chorzów 2018 ( Najlepsza Suka Hodowlana: matka z potomstwem, min. 3 egzemplarze a max. 5 po min. 2 różnych reproduktorach )

do konkurencji dodatkowych prosimy zgłaszać psy na adres
formularz@zkwp-chorzow.net
( prawo do uczestnictwa bedą miały wyłącznie psy ujęte w katalogu )

________________________________________
NAGRODY dla:

Najlepszego w Rasie (BOB) 
Najlepszego w Płci Przeciwnej ( BOS)
Najlepszego Młodszego Szczenięcia
Najlepszego Szczenięcia
Najlepszego Juniora
Najlepszego Psa Użytkowego
Najlepszego Weterana
Zwycięzców Młodzieży ( pies i suka )
Najlepszego Dorosłego Psa w Rasie  - hodowla Szczęśliwy Słoń
Najlepszej Dorosłej Suki w Rasie 
- hodowla Szczęśliwy Słoń
oraz dodatkowo dla:
Najlepszej Pary
Najlepszej Grupy Hodowlanej
Najlepszej Suki Hodowlanej
Najlepszego Reproduktora
Najlepszego Ruchu

* * * * * *
Rozety dla:
Najlepszego w Rasie (BOB)  - Tomasz Kaczorek, hod. Bombadee
Najlepszego w Płci Przeciwnej ( BOS ) - Tomasz Kaczorek, hod. Bombadee
Najlepszego Młodszego Szczenięcia - Tomasz Kaczorek, hod. Bombadee
Najlepszego Szczenięcia - Tomasz Kaczorek, hod. Bombadee
Zwycięzców Młodzieży - Tomasz Kaczorek, hod. Bombadee
Najlepszego Juniora - Tomasz Kaczorek, hod. Bombadee
Najlepszego Psa Użytkowego - Tomasz Kaczorek, hod. Bombadee
Najlepszego Weterana - Tomasz Kaczorek, hod. Bombadee
oraz
Najlepszej Grupy Hodowlanej - Tomasz Kaczorek, hod. Bombadee
Najlepszego Reproduktora - Tomasz Kaczorek, hod. Bombadee
Najlepszej Pary Psów - Tomasz Kaczorek, hod. Bombadee
Najlepszej Suki Hodowlanej - Tomasz Kaczorek, hod. Bombadee
Najlepszej Głowy - Tomasz Kaczorek, hod. Bombadee
Najlepszego Ruchu - Tomasz Kaczorek, hod. Bombadee
Najlepszego Dorosłego Psa - Tomasz Kaczorek, hod. Bombadee
Najlepszej Dorosłej Suki - Tomasz Kaczorek, hod. Bombadee

***********

Pamiątki dla wszystkich zdobywców CWC - firma Atrium

Pamiątki dla każdego właściciela  zgłoszonych goldenów
Pamiątki dla 1, 50, 88 i 100 zgłoszenia
Pamiątki dla psów urodzonych 05.05. dowolnego roku
Pamiątki dla najstarszego i najmłodszego zgłoszonego goldena

*********
Karma dla zwycięzców konkurcjji finałowych - Royal Canin
Fundacja Aurea - upominki dla wszystkich zgłosonych goldenów
Nagrody dla zwycięzców wszystkich klas - hodowla Wi-An-Wa i hodowla from Arian Hill
Oliwia Jaglińska: photography - profesjonalne zdjęcia dla zwycięzców BOB, BOS i BOB Jr w dniu wystawy - na jej terenie
  Rozety dla wszystkich zgłoszonych goldenów w klasach młodszych szczeniąt, szczeniąt i weteranów
Fundacja Aurea  - nagrody dla BOB Weteran i BOB
Aneta Żarska hodowla Love Story - smycze dla Najlepszych Weteranów psa i suki
Rozety dla lokat 1-4 w klasach młodzieży, pośredniej, otwartej, użytkowej, championów - psy/suki - 
Tomasz Kaczorek, hod. Bombadee
Puchary dla każdego zwycięzcy klasy - hodowla Szczęśliwy Słoń
Rozeta dla najstarszego zgłoszonego psa - hodowla Alibi na Szczęście
Rozeta dla najstarszej zgłoszonej suki - hodowla Alibi na Szczęście
Rozeta dla najmłodszego zgłoszonego psa - hodowla Alibi na Szczęście
Rozeta dla najmłodszej zgłoszonej suki - hodowla Alibi na Szczęście
Nagrody - niespodzianki - firma Botaniqa - www.botaniqua.eu
Hodowla Rozmachany Ogon przygotowuje upominki dla wszystkich młodszych szczeniąt zgłoszonych na wystawę
Creative 21- firma zajmująca się ręczną produkcą akcesoriów dla psów, ufundowała zestawy nagród dla najlepszych psów
Hodowla Golden Gaj - szampany dla: BOB, BOB Junior, BOB Weteran, Najlepszego Dorosłego Psa, Najlepszej Dorosłej Suki
Hodowla Bloomingen Gold - królikowe dummy od producenta Fly Bed ( flybed.wixsite.com/legowiska -  dla Najlepszego Młodszego Szczenięcia, Szczenięcia i Juniora
...Zapraszamy do fundowania nagród, będziemy sukcesywnie uzupełniać ten spis....


 
________________________________________
Zapraszamy mając nadzieję, iż wystawa pozostawi nowe i niezapomniane dla każdego wspomnienia
      
  
   Zdjęcie:

 >> wyniki 2006 << 
>> wyniki 2007 <<
 >> wyniki 2008 << 
>> wyniki 2009 << 
>>  wyniki 2010 <<
>> 
wyniki 2011  << 
>> wyniki 2012  << 
>> wyniki 2013  << 
>> wyniki 2014  << 
>> wyniki 2015  << 
>> wyniki 2016   wyniki finały << 
>> wyniki 2017  ;  ;  komentarze <<