* opłaty  *  numer konta  *  klasy  *  sędziowie  *  tytuły i wyróżnienia

* nagrody *

* spis wystawców * ( pdf.)
* plan sędziowania  *  (pdf.)

* WYNIKI * ( pdf.)
wyniki opracowane przez 
Panią Małgorzatę Juszczyk sekretarza KLUBU B&B
* WYNIKI FINAŁÓW * ( pdf.)  Związek Kynologiczny w Polsce Oddział Chorzów  
i
Klub Briarda i Beucerona

XXII  KLUBOWĄ WYSTAWĘ BRIARDÓW I BEAUCERONÓW

Będzie nam miło gościć Państwa wraz z psami na naszej wystawie,

która odbędzie się 03.09.2015 ( Niedziela)
na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w  Świerklańcu, ul.Parkowa 30

Zobacz w Zumi
 _________________________________________________________________________

ZGŁOSZENIA:

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń


_____________________________________


DANE  KONTAKTOWE:

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział Chorzów
ul. Powstańców 41; 41-500 Chorzów
tel/fax +48 322410830
e-mail: biuro@zkwp-chorzow.net
________________________________________

OPŁATY:

Klubowa za 2 wystawy
klubową i 55KWPR
za pierwszego psa z katalogiem 100 zł 90 zł + 90 zł
za drugiego i trzeciego 90 zł 80 zł + 80 zł
za czwartego i następne 40 zł 30 zł + 30 zł
klasa młodszych szczeniąt i szczeniąt 40 zł 30 zł + 30 zł
interchampiony ( tylko z PKR ) 40 zł 30 zł + 30 zł
klasa weteranów 40 zł 30 zł + 30 zł
psy członków honorowych ZKwP 1zł 1 zł + 1Foreign exhibitors:
Club show Club Show + 55 CAC Show
1st. dog  30 euro ( 40 at the show ) 25 euro + 25 euro ( 35 + 35 at the show )
2nd and 3rd 25 euro ( 35 at the show ) 20 euro + 20 euro ( 30 + 30 at the show )
4th and next 15 euro ( 25 at the show ) 10 euro + 10 euro ( 20 + 20 at the show )
minor puppy, puppy 15 euro ( 25 at the show ) 10 euro + 10 euro ( 20 + 20 at the show )
veterans 10 euro ( 20 at the show ) 5 euro + 5 euro ( 10 + 10 at the show )

Foreign exhibitors: 

The sending of the signed entry form means that the exhibitor is oblidged to pay the entry fee, no matter if the dog will/will not be presented.

Zahraniční vystavovatelé

Doručení podepsané přihlášky psa znamená povinnost majitele zaplatit poplatek i v tom případě, pokud tento pes nebude na výstavě přítomen a ohodnocen.

Auslaendische Aussteller

Eine zugeschickte unterschriebene Anmeldung verpflichtet den Hundebesitzer die Gebuehr zu Zahlen,
auch im Fall wen der Hund nicht zum Auswertungsergebnis gebracht wird.

   
________________________________________
OPŁATY W DNIU WYSTAWY:
( wszystkie podane ceny są cenami brutto )
- każdy dorosły bez względu na ilość zgłoszonych psów - 150 zł
- szczenięta i młodsze szczenięta, weterany, interchampiony - 70 zł

Zgodnie z Regulaminem Wystaw Psów Rasowych za psa,
 który nie został doprowadzony do oceny należy również uiścić opłatę

 
________________________________________
OPŁATY ZA REKLAMĘ W KATALOGU:
( wszystkie podane ceny są cenami brutto )
hodowlana 1 strona (A5) - 130 zł
inne - 150 zł
________________________________________
OPŁATY PROSIMY KIEROWAĆ NA KONTO:
Bank Śląski O/Chorzów 74 1050 1243 1000 0010 0000 2764
Nr rachunku IBAN: PL 74105012431000001000002764
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW
 
________________________________________
INFORMACJE REGULAMINOWE :
1). Na wystawę mogą być zgłaszane psy zgodnie z regulaminem Wystaw Psów Rasowych Związku Kynologicznego w Polsce.
Zarząd Główny ZKwP przypomina o bezwzględnym przestrzeganiu Regulaminu Wystaw Psów Rasowych w zakresie obowiązku podawania przez wystawców numeru rodowodu PKR lub KW dla psów zgłaszanych do klasy pośredniej lub otwartej (pkt II, ppkt 4 a Regulaminu Wystaw).
2). Do każdego dorosłego zgłoszenia należy dołączyć kopię rodowodu.
3). Adnotacja "w przygotowaniu" możliwa jest wyłącznie dla psów zgłaszanych do klasy młodszych szczeniąt, szczeniąt lub młodzieży.
4). Psy/suki  importowane do Polski, mogą być przyjmowane na wystawy na podstawie oryginalnego numeru rodowodu eksportowego, wystawionego przez organizacje kynologiczne uznane przez FCI przed jego nostryfikacją lecz po rejestracji oddziałowej.
5). Jednocześnie przypominamy, że dla wszystkich psów stanowiących własność i współwłasność członków ZKwP wymagane jest podanie numeru rejestracyjnego psa/suki w oddziale ZKwP.
 
________________________________________
OBSADA SĘDZIOWSKA:
( Obsada sędziowska może ulec zmianie z powodów niezależnych od organizatorów)

Jan de Gids ( Holandia ) - owczarek francuski beauceron ( wszystkie klasy ), owczarek francuski briard psy i suki - klasy pośrednia, otwarta, użytkowa, championów + BOB
Marja Talvitie ( Finlandia ) - owczarek francuski briard psy i suki - klasy młodszych szczeniąt, szczeniąt, młodzieży i weteranów
 


Zapraszamy również na  organizowaną  przez nasz oddział
w dniu 02.09.2017 (sobota )

57 Krajową Wystawę Psów Rasowych

>> SZCZEGÓŁY<<
_______________________________________
MOŻECIE PAŃSTWO WYBRAĆ JEDNĄ Z NASTĘPUJĄCYCH KLAS
Młodszych szczeniąt - wiek od 4 do 6 miesięcy
Szczeniąt – wiek od 6 do 9 miesięcy
Młodzieży – wiek od 9 do 18 miesięcy
Pośrednia – wiek od 15 do 24 miesięcy
Otwarta – wiek powyżej 15 miesięcy
Użytkowa – wiek powyżej 15 miesięcy (wymagane odpowiednie certyfikaty )
Championów - dla psów z tytułem championa międzynarodowego lub krajowego ( wymagana kopia )
Weteranów – wiek dla psów i suk powyżej 8 lat
UWAGA: decydujący dla wyboru klasy jest wiek w dniu wystawy
( Regulamin Wystaw Psów Rasowych ZKwP - Zasady organizacji wystaw, pkt.6 )

 
________________________________________
POZWÓLMY NASZYM PSOM UBIEGAĆ SIĘ O NASTĘPUJĄCE TYTUŁY I WYRÓŻNIENIA:

NAJLEPSZE MŁODSZE SZCZENIĘ – Chorzów 2017

O tytuł ten konkurują pies i suka, które uzyskają w klasie młodszych szczeniąt pierwszą lokatę z oceną „wybitnie obiecujący”, po uprzednim wygraniu w swojej klasie i płci z psem / suką odmiennej barwy (briardy).

NAJLEPSZE SZCZENIĘ – Chorzów 2017

O tytuł ten konkurują pies i suka, które uzyskają w klasie szczeniąt pierwszą lokatę z oceną „wybitnie obiecujący” po uprzednim wygraniu w swojej klasie i płci z psem / suką odmiennej barwy (briardy).

MŁODZIEŻOWY ZWYCIĘZCA KLUBU – Chorzów 2017

Tytuł ten może uzyskać w swojej rasie pies i suka z oceną doskonałą i pierwszą lokatą w klasie młodzieży.
W przypadku briardów do uzyskania tytułu konieczne jest porównanie dwóch pierwszych w klasie młodzieży przedstawicieli swojej płci o odmiennej barwie.


NAJLEPSZY JUNIOR – Chorzów 2017

O tytuł ten konkurują pies i suka z tytułem Młodzieżowego Zwycięzcy Klubu. Wyboru tego sędzia dokonuje w trakcie konkurencji finałowych.

NAJLEPSZY CZARNY PIES (BRIARD) – Chorzów 2017

Do konkurencji wchodzą czarne psy klasy pośredniej, otwartej, użytkowej lub championów
z oceną doskonałą i pierwszą lokatą w swojej klasie.

NAJLEPSZY PŁOWY PIES (BRIARD) – Chorzów 2017

Do konkurencji wchodzą płowe psy z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej lub championów
z oceną doskonałą i pierwszą lokatą w swojej klasie.


NAJLEPSZA CZARNA SUKA (BRIARD) – Chorzów 2017

Do konkurencji wchodzą czarne suki z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej lub championów
z oceną doskonałą i pierwszą lokatą w swojej klasie.


NAJLEPSZA PŁOWA SUKA (BRIARD) – Chorzów 2017

Do konkurencji wchodzą płowe suki z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej lub championów
z oceną doskonałą i pierwszą lokatą w swojej klasie.


ZWYCIĘZCA KLUBU – Chorzów 2017

O ten tytuł konkurują najlepsze psy i suki w swojej rasie i płci z oceną doskonałą, pierwszą lokatą i CWC w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej i championów. W przypadku braku konkurentów tytuł ten może być przyznany według uznania sędziego psu spełniającemu wyżej wymienione warunki. W przypadku briardów wyboru dokonuje się między najlepszym czarnym i płowym przedstawicielem swojej płci.

NAJLEPSZY WETERAN – Chorzów 2017
O tytuł ten konkurują pies i suka, które uzyskają w klasie weteranów pierwszą lokatę z oceną doskonałą, po uprzednim wygraniu w swojej klasie i płci z psem / suką odmiennej barwy (briardy).

ZWYCIĘZCA RASY – Chorzów 2017

O tytuł ten konkurują cztery psy: Zwycięzca Klubu – Pies, Zwycięzca Klubu – Suka, Best Junior (czyli pies lub suka, które po uzyskaniu tytułu Młodzieżowego Zwycięzcy Klubu wygrały porównanie z osobnikiem płci przeciwnej o tytuł Najlepszego Juniora) oraz Best Veteran (czyli pies lub suka, które po uzyskaniu w klasie Weteranów pierwszej lokaty z oceną doskonałą wygrały porównanie o tytuł Najlepszego Weterana).

NAJLEPSZY POLSKI PIES I SUKA – Chorzów 2017

Konkurencja będzie przeprowadzona oddzielnie dla każdej z ras po wyborze Zwycięzców Klubu i Zwycięzcy Rasy tylko w przypadku, gdy tytuł Zwycięzcy Klubu otrzyma pies (lub suka) zarejestrowany za granicą. Do konkurencji wchodzą wszystkie zarejestrowane w Polsce psy (lub suki), które w klasach młodzieży, pośredniej, otwartej, użytkowej lub championów uzyskały ocenę doskonałą i uplasowały się na najwyższej lokacie spośród wszystkich innych polskich psów (lub suk) w tej klasie.

CWC

Certyfikat na Krajowego Championa Wystawowego mogą uzyskać psy i suki wystawione w klasach pośredniej, otwartej, użytkowej lub championów (bez względu na ilość konkurentów) z oceną doskonałą i pierwszą lokatą w swojej klasie. Na Wystawie Klubowej przyznawane są dwa CWC w klasach dla briardów czarnych i płowych.

CZOŁÓWKA KLUBU

Jest to tytuł uznaniowy, do którego nominację sędziowie przyznać mogą, ale nie muszą. Do ostatecznego zatwierdzenia tego tytułu konieczne będzie przedstawienie przez właściciela zaświadczenia o zaliczonych testach charakteru, ewentualnie wpisu w rodowodzie. O takiej konieczności zgłaszający otrzymają indywidualne powiadomienia pocztą elektroniczną.

ZASADY NOMINOWANIA DO TYTUŁU:
Nominację do tytułu sędziowie mogą przyznać pierwszym trzem lokatowym psom i sukom z oceną doskonałą w klasach od młodzieży do weteranów (w briardach – oddzielnie dla czarnych i płowych). Sędziowie zostaną poproszeni o to, żeby nominowali wyłącznie takie psy, które w ich ocenie, w najwyższym stopniu odpowiadają standardowi. Dlatego może zdarzyć się, że w danej klasie sędzia nie przyzna żadnej nominacji, nawet psu z 1 lokatą.
 
PRZYZNANIE TYTUŁU „CZOŁÓWKA KLUBU 2017”
W ringu wystawca otrzyma karteczkę potwierdzającą nominację do tytułu, z którą zgłosi się do stoiska klubowego umiejscowionego blisko ringów. Tam okaże rodowód lub zaświadczenie o zaliczeniu testów psychicznych sekretarzowi Klubu – pani Małgorzacie Juszczyk, ewentualnie innemu, wyznaczonemu do tego przedstawicielowi Klubu. Po wpisaniu do protokołu zostanie mu wydany ozdobny kartonik z tytułem „Czołówka Klubu 2017” oraz pamiątkowa plakietka.  W sprawozdaniu z wystawy zostaną uwzględnione zarówno psy, które uzyskały tytuł, jak i te, które były do niego nominowane, ale ostatecznie go nie otrzymały z uwagi na brak zaliczonych testów.


oraz

KONKURENCJE HODOWLANE

Najlepsza Para Chorzów 2017
pies i suka będące własnością jednego właściciela
Najlepsza  Hodowla Chorzów 2017
  min. 4 egzemplarze  z min. 2 miotów z tym samym przydomkiem, bez wzlgędu na płeć, klasę i umaszczenie

Najlepsza Suka Hodowlana Chorzów 2017
min. 3 egzemplarze z  min. 2 miotów, 
w wieku min. 9 miesięcy, bez względu na płeć, umaszczenie i klasę
Najlepszy Polski Miot Chorzów 2017
min. 3 egzemplarze zgłoszone na wystawę, z miotów urodzonych w Polsce
Najlepszy Reproduktor Chorzów 2017
min.5 egzemplarzy z min. 3 miotów po min. 2 różnych sukach bez względu na płeć, umaszczenie i klasę. W szczególnych wypadkach kryterium to może zostać obniżone do 4 egzemplarzy, bez względu na płeć, umaszczenie i klasę po 2 różnych sukach

( Warunkiem zorganizowania wszelkich konkurencji jest wystawienie minimum dwóch konkurujących grup. Pies Reproduktor oraz Suka Hodowlana nie muszą być obecne na wystawie. Hodowca lub właściciel reproduktora ma prawo do wystawienia reprezentacyjnej grupy potomstwa według własnego uznania. )

do konkurencji dodatkowych prosimy zgłaszać psy na adres
formularz@zkwp-chorzow.net
( prawo do uczestnictwa bedą miały wyłącznie psy ujęte w katalogu )________________________________________
NAGRODY:- STATUETKI dla zdobyców CWC
- STATUETKI dla Zwycięzców Młodzieży
- ROZETKI dla wszystkich psów zgłoszonych do klas młodszych szczeniąt i szczeniąt

- PUCHARY dla Zwycięzców konkurencji finałowych i konkurecji hodowlanych
- PUCHARY dla Zwycięzców Ras
- PUCHARY dla Zwycięzców Płci Przeciwnej
- PUCHARY dla Zwycięzców Klubu
- PUCHARY dla Młodzieżowych Zwycięzców Klubu
- PUCHARY dla Najlepszego Płowego/Czarnego Briarda ( pies i suka )
- MEDALE dla: Najlepsze Młodsze Szczenię Suka ( briard i beauceron )
                    Najlepsze Młodsze Szczenię Pies ( briard i beauceron )
- MEDALE dla lokat 2-4 w konkurencjach hodowlanych
- PUCHARKI  dla 1,50, 100 zgłoszenia
- PAMIĄTKI dla najstarszego i najmłodszego zgłoszonego psa
- UPOMINKI dla psich jubilatów ( psów urodzonych 3.09 dowolnego roku )

- dla najlepszego dorosłego psa płowego i najlepszej dorosłej suki czarnej - rozety - Jolanta Żółtowska-Widera i Dariusz Widera


* * * * * *
...Zapraszamy do fundowania nagród, będziemy sukcesywnie uzupełniać ten spis....

 
________________________________________
Zapraszamy mając nadzieję, iż wystawa pozostawi nowe i niezapomniane dla każdego wspomnienia